Nos nouvelles montagnes

Cîyayên me nu

Our new mountains

Yeni daglarimiz


Tes montagnes ne sont plus tes seules amies

En toi, naissent de nouvelles montagnes aussi

Ne sois pas si secrêt

Diffuse nous ta beauté

---

Hez dikim ku cîyayên hev bikim

Xwînim ku cîyayên ronî bikim

Ez kurd im, bîr nakim

Pir jî te hez dikim

---

Forget the walls all around your mountains

Because these new mountains are your new friends

Push higher and higher !

Love deeper and deeper !

---

Hapiste durmadan büyüyorlar

Eskileri gibi, bitmiyorlar

Bizim daglarimiz

Arkadaslarimiz

---

Kapîtalîzm, Sosyalîzm yên kê ne ?

Ne yên min in û ne jî yên te ne !

Partîya te cî ye ?

Yê min, yê kurdan e

© Roni KEVIR, mai 2000